Předmětem činnosti společnosti Krásnohorská elektro s.r.o. je zpracování projektových dokumentací v oblasti elektrických zařízení. Základem je zpracování projektů distribučních rozvodů NN a VN v distribučních oblastech ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., PRE Distribuce, a.s.. Jsme smluvními partnery uvedených společností. Pro obecní a městské úřady i pro další provozovatele navrhujeme rozvody veřejného osvětlení. Pracoviště elektroinstalací řeší profesní část projektové dokumentace staveb bytové a občanské vybavenosti, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a sportovních zařízení. U všech řešených staveb nabízíme rovněž kompletní dodávku inženýrské činnosti.

Naše pracoviště je vybaveno moderním technickým i programovým vybavením. Pro návrhy a výpočty používáme řadu specializovaných programů. Grafické zpracování je prováděno programy Bentley a jeho nadstavbami pro jednotlivé energetické společnosti.

nakres.jpg, 37,8kB

Webdesign: Olga Trachtová Hadáčková, poslední aktualizace 12.11.2018