Praha 4, Kamýk, Nad Modřanskou roklí – kabelové vedení VN, NN, trafostanice pro komplex rezidentního bydlení Praha 4, Kamýk, Nad Modřanskou roklí – kabelové vedení VN, NN, distribuční trafostanice pro komplex rezidentního bydlení
Praha 13, Stodůlky, Bucharova – kabelové vedení VN, odběratelská trafostanice Praha