l. Kamýk nad Vltavou, vypínač VN recloser SF6 25 kV, r. 2017 l. Kamýk nad Vltavou, odb. Zhoř, dálkově ovládaný úsekový odpínač, r. 2017
Krásná Hora nad Vltavou, stožárová distribuční trafostanice pro areál LAKTOS, r. 2016 l. Krásná Hora, odb. Vrbice – rekonstrukce venkovního vedení VN, r. 2010
Příbram, MS Lhota VLS, Ranžír – úprava vedení VN, kabelové vedení VN, úprava napojení distribuční trafostanice, nová odběratelská, stožárová trafostanice, r. 2018 Konětopy, kabelové vedení VN, odběratelská trafostanice pro ZD Milín, r. 2016
l. Lanuč Bratronice, zdvojení vedení VN, r. 2010 l. Lanuč Bratronice, zdvojení vedení VN, r. 2010
l. Lanuč Bratronice, zdvojení vedení VN, r. 2010 l. Lanuč Bratronice, zdvojení vedení VN, r. 2010